Voorstelling

De onderneming met aangepaste werkomgeving Jean Regniers is een sociaal fabriek die benadeelde maar zeer gemotiveerde arbeiders te werk stelt voor een volle ontplooiing met een normaal salaris.

Ontstaan in 1968, dank zij de Belgische Nationale liga voor hulp aan cerebrale verlamden (ligue nationale belge d’aide aux paralysés cérébraux) (gesticht door de baronnes Evelyn Drory), verschaft AJR aangepast werk aan al haar werknemers rekening houdend met hun beperkingen. Het geluk van de arbeiders is haar enig en ware bestaansreden.

Steeds in groei sinds haar ontstaan, gebruikt AJR vandaag nu meer 300 mensen dank zij de volledige herinvestering van de winsten in het werkinstrument en nieuwe jobs.

Onze productie is van de hoogste kwaliteit, wordt aan competitieve prijzen verkocht en is gecertificeerd. Niets onderscheidt onze fabrieken van de concurrentie, tenzij de herinvestering van de winsten in de herwaardering en reïntegratie van gehandicapte arbeiders.

De onderneming met aangepaste werkomgeving Jean Regniers behoort al meer dan 50 jaar tot de top van de Waalse ondernemingen.  

Historiek

Het Arthur Regniers Centrum is ontstaan in 1963, negen jaar na de stichting van de Belgische Nationale liga voor hulp aan cerebrale verlamden.

Tot 1968, toont de ervaring dat het onmogelijk was motorische en mentaal gehandicapte mensen te integreren in een normaal economisch milieu. Het leek de Liga dus vanzelfsprekend een beschutte werkplaats op te richten, met de bedoeling van de eenvoudige bezigheid te overschrijden om te leiden tot een werk gebaseerd op winst.  

De belangrijke data

1968 : op 1 augustus 1968 wordt het AJR geopend met 11 werknemers. Het telt 4 afdelingen: verpakking, parlofoons, plastic en paletten.

1971 : de omzet overschrijdt 10 000 000 Belgische frank. Het jaar nadien worden 80 arbeiders te werk gesteld en men behaalt een omzet van 15 000 000 frank.

1972 : bezoek van Koningin Fabiola. We geven werk aan 106 arbeiders, de vestiging breidt zich uit tot 800m² en we worden lid van de Federatie van de Belgische chemische industrie.

1973 : 3 nieuwe eenheden worden ontwikkeld: een dienst administratief werk, een naaiatelier en de verpakking

1974 : verdere uitbreiding van de afdeling plastiek en de warenhuizen.

1979 : het Centrum AR wordt provinciaal. Het atelier, met de toestemming van de Provincie Henegouwen, blijft privé.

1982 : opening van de afdeling vloeibare wasmiddelen.

1983/1984 : 10 000m² worden bijgebouwd op meer dan 5 hectaren. We informatiseren, onder andere, het beheer van de stocks. AJR staat ook in voor eigen transport.

1986 : automatisering van de productie van bleekwater. De afdeling plastic wordt gemoderniseerd met de invoering van nieuwe automatische lasmachines die hun ritme zullen opleggen aan het werk en die een aangepaste vorming eisen.

1988/1989 : AJR geeft werk aan 250 arbeiders en de omzet is van een half miljard B frank. Maar 1988 zal het droevigste jaar blijven want dat jaar sterft onze stichtster, de baronnes ED. Zes jaar later verdwijnt ook onze stichter Jean Regniers.

1995 : een nieuw complex wordt gebouwd om onderdak te bieden aan de afdeling vloeibare wasmiddelen. De afdeling bleekwater behaalt het certificaat ISO 9001.

1996/2010 : Het AJR is al meer dan 20 jaar geïntegreerd in het locaal sociaal leven alsook op provinciaal niveau. In de loop van de 10 laatste jaren heeft de omzet het cijfer van 25 miljoen euro bereikt met de tewerkstelling van 320 arbeiders.

In het begin van deze eeuw, werden 4 hectaren grond gekocht om de opslagruimte te vergroten zowel voor de grondstoffen als voor de eindproducten.

Laatste investeringen: 2 paletten drogers werden aangekocht met behulp van Europese Fondsen; een verwarmingsinstallatie werd aangelegd om onze hout en karton afval op te branden. In 2009 werd een nieuw automatische lijn geïnstalleerd voor alle types van paletten.  

Facebook